Arvo- vai kasvuosakkeet: kumpi on parempi?

Julia Pitkänen

Julia Pitkänen

Päivitetty: 3 Lokakuu 2023

Arvosijoittaminen ja kasvusijoittaminen ovat kaksi eri sijoitustyyliä. Yleensä arvo-osakkeet tarjoavat mahdollisuuden ostaa osakkeita alle todellisen arvon, ja puolestaan kasvuosakkeilla on keskimääräistä suurempi tuotto- ja tuloskasvupotentiaali.

Wall Street haluaa luokitella osakkeet siististi, joko kasvuosakkeiksi tai arvo-osakkeiksi. Totuus on hiukan monimutkaisempi, koska jossakin osakkeissa on sekä arvon että kasvun elementtejä. Kasvu- ja arvo-osakkeiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja.

Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi mikä on kasvuosake ja arvo-osake, kumpi on parempi vaihtoehto ja mitkä ovat niiden keskeiset erot. Loppuosassa kerromme suomalaisista arvo-osakkeista ja mainitsemme muutamia arvo-osakkeita Yhdysvalloista.

eToro logo
Arvio
5/5
Vastuuvapaus: Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa etoro.com/trading/fees

Kasvuosakkeet

Kasvuyritykset asettavat etusijalle siirtymisen pienistä, nousevista yrityksistä toimialojensa johtajiksi mahdollisimman nopeasti. Varhain tämäntyyppisillä yrityksillä on taipumus keskittyä tuottonsa kasvattamiseen, usein kannattavuuden viivästymisen kustannuksella. Jonkin ajan kuluttua kasvuyritykset alkavat keskittyä enemmän voittojen maksimointiin.

 Kun nämä keskeiset taloudelliset mittarit kasvavat, yrityksen koettu arvo nousee kasvuhaluisten sijoittajien silmissä. Se voi luoda positiivisen palautesilmukan. Jonkin ajan kuluttua kasvuyritykset alkavat keskittyä enemmän voittojen maksimointiin.

Kasvuosakkeilla on yleensä suhteellisen korkea arvostus mitattuna hinta-tulos tai hinta-kirjanpito-arvo- suhteella.

Arvo-osakkeet

Arvo-osakkeet ovat julkisesti noteerattuja yrityksiä, jotka käyvät kauppaa tuloihinsa ja pitkän aikavälin kasvupotentiaaliinsa nähden suhteellisen halvalla arvostuksella.

Arvo-osakkeilla ei ole näyttäviä kasvuominaisuuksia. Arvo-osakkeiksi katsotuilla yrityksillä on yleensä vakaat, ennustettavat liiketoimintamallit, jotka tuottavat vaatimattomia tuloja ja ansioita ajan myötä. Joskus arvo-osakkeita sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat laskussa. Silti heidän osakekurssinsa on niin alhainen, että se aliarvioi heidän tulevan voittopotentiaalinsa arvon.

Arvo-osake määritelmä 

Arvo-osake tarkoittaa osaketta, jossa arvostusluvut ovat keskivertoa edullisempia. Osakkeen halpuus voi johtua esimerkiksi siitä, että yritys on jossain ongelmissa tai mahdollisesti markkivat ovat alihinnoitelleet yrityksen. Arvoyhtiöiden määrittelemisessä käytetään yleensä tällaisia tunnuslukuja:

 • P/B = hinta per oman pääoman tasearvo (price to books)
 • P/E = hinta per tulos (price per earnings)
 • EV/EBIT = yritysarvo (markkina-arvo + korolliset nettovelat) per liiketulos
 • P/S = hinta per liikevaihto
 • Osinkotuotto prosentti

Kumpi on parempi vaihtoehto

Sekä kasvuosakkeet että arvo-osakkeet tarjoavat kannattavia sijoitusmahdollisuuksia osakkeenomistajilleen. Sinulle paras sijoitustyyli riippuu pitkälti henkilökohtaisista taloudellisista tavoitteistasi ja sijoitustavoitteistasi.

Kasvuosakkeet houkuttelevat todennäköisemmin, jos seuraavat asiat koskevat sinua:

 • Et ole kiinnostunut salkkusi tuloista. Suurin osa kasvuyrityksistä välttyy maksamasta merkittäviä osinkotuloja osakkeenomistajilleen. Tämä johtuu siitä, että he haluavat käyttää kaiken saatavilla olevan käteisen sijoittamalla sen suoraan liiketoimintaansa nopeamman kasvun saavuttamiseksi.
 • Olet tyytyväinen suuriin osakekurssin liikkeisiin. Kasvuosakkeen hinta on yleensä erittäin herkkä yrityksen liiketoiminnan tulevaisuuden näkymien muutoksille. Kun asiat menevät odotettua paremmin, kasvuosakkeiden hinnat voivat nousta. Kun ne tuottavat pettymyksen, korkeamman hintaluokan kasvuosakkeet voivat pudota takaisin maahan yhtä nopeasti.
 • Olet varma, että voit valita voittajia nousevilla aloilla. Kasvuosakkeita löytyy usein nopeasti muuttuvilta talouden aloilta, kuten teknologiasektoreilta. On tavallista, että monet erilaiset kasvuyritykset kilpailevat keskenään. Sinun on valittava mahdollisimman monta alan lopullisia voittajia ja vältettävä häviäjiä.
 • Sinulla on runsaasti aikaa ennen kuin tarvitset rahasi takaisin. Kasvuosakkeiden täyden potentiaalin hyödyntäminen voi kestää kauan, ja ne kärsivät usein takaiskuista matkan varrella. On tärkeää, että sinulla on tarpeeksi pitkä aikahorisontti antaaksesi yritykselle mahdollisuuden kasvaa.

Arvo-osakkeet voivat näyttää houkuttelevammilta, jos etsit näitä ominaisuuksia:

 • Haluat nykyiset tulot portfoliostasi. Monet arvo-osakkeet maksavat huomattavia määriä osinkona osakkeenomistajilleen. Koska tällaisilla yrityksillä ei ole merkittäviä kasvumahdollisuuksia, niiden on tehtävä osakkeistaan houkuttelevia muilla tavoilla. Houkuttelevien osinkotuottojen maksaminen on yksi tapa saada sijoittajat tarkastelemaan osakkeita.
 • Haluat vakaammat osakekurssit. Arvo-osakkeet eivät yleensä näe kovin suuria liikkeitä kumpaankaan suuntaan. Niin kauan kuin niiden liiketoimintaolosuhteet pysyvät ennustettavissa olevien rajojen sisällä, osakekurssin volatiliteetti on yleensä alhainen.
 • Olet varma, että voit välttää arvoloukut. Monissa tapauksissa halvoilta näyttävät osakkeet ovat arvoloukkuja tai halpoja hyvästä syystä. Voi olla, että yritys on menettänyt kilpailuetunsa tai se ei pysty pysymään innovaation tahdissa. Sinun on pystyttävä katsomaan houkuttelevien arvo-ostojen ohi nähdäksesi, milloin yrityksen tulevaisuuden liiketoimintanäkyvyydet ovat huonot.
 • Haluat sijoitukseltasi välittömät tuoton. Arvo-osakkeet eivät muuta asioita yhdessä yössä. Jos yritys kuitenkin onnistuu saamaan liiketoimintansa oikeaan suuntaan, sen osakekurssi voi nousta nopeasti. Parhaan arvon sijoittajat tunnistavat ja ostavat näiden osakkeiden osakkeita ennen kuin muut sijoittajat ehtivät niihin kiinni.

Lopuksi mitä tulee yleiseen pitkän aikavälin suorituskykyyn, kasvu- ja arvo-osakkeiden välillä ei ole selvää voittajaa. Kun taloustilanne on hyvä, kasvuosakkeet ylittävät keskimärin vaatimattomasti arvo-osakkeet. Talouden vaikeimpina aikoina arvo-osakkeet kestävät paremmin. Siksi se, mikä ryhmä toimii paremmin, riippuu paljon tarkastelemastasi ajanjaksosta.

Arvo vs. kasvuosakkeet: keskeiset erot

Tässä osiossa näet joitain tärkeimpiä eroja arvo- ja kasvuosakkeiden välillä.

Arvo osakkeet:

Hinta: Aliarvostettu, halvempi kuin laajemmilla markkinoilla.

Tulot: Matalat P/E -arvot.

Riski: Suhteellisen vakaa alhaisella volatiliteetilla.

Osingot: Korkeat osinkotuotot.

Kasvuosakkeet:

Hinta: Yliarvostettu, korkeampi hinta kuin laajemmilla markkinoilla.

Tulot: Korkea tuloskasvu.

Riski: Suuri riski ja enemmän volatiliteettia.

Osingot: Alhainen osinkotuotto tai ei ollenkaan.

Arvo vs. kasvu: suorituskyky 

Kun kyse on osakkeiden kahden vastaavan alasektorin historiallisen kehityksen vertailusta, kaikki nähtävissä olevat tulokset on arvioitava aikahorisontin ja volatiliteetin määrän ja siten niiden saavuttamiseksi otetun riskin perusteella.

Arvo-osakkeissa katsotaan ainakin teoriassa olevan pienempi riskitaso ja niihin liittyvä volatiliteetti, koska niitä löytyy yleensä isommista ja vakiintuneemmista yrityksistä. Ja vaikka analyytikot tai sijoittajat eivät ennustaisikaan tavoitehintaa, ne voivat silti tarjota jonkin verran pääoman kasvua. Toinen huomioitava asia on, että myös nämä osakkeet maksavat usein myös osinkoja.

Kasvuosakkeet puolestaan pidättäytyvät yleensä maksamasta osinkoja. Sen sijaan he sijoittavat kertyneitä voittovaroja takaisin yritykseen laajentuakseen. Myls kasvuosakkeiden sijoittajien tappion todennäköisyys voi olla suurempi varsinkin, jos yritys ei pysty pysymään kasvuodotuksissa.

Esimerkiksi yritys, jolla on uusi tuote, jota on mainostettu paljon, voi todellakin nähdä sen osakekurssin romahtavan, jos tuote on huono tai jos siinä on suunnitteluvirheitä, jotka estävät sitä toimimasta kunnolla. Kasvuosakkeilla on yleensä suurin mahdollinen tuotto ja riski sijoittajille.

Mikä vaihtoehto sopii sinulle?

Ei ole mitään syytä, ettet voi omistaa sekä kasvu- että arvo-osakkeita. Jokaisella ryhmällä on omat houkuttelevat ominaisuutensa. Portfoliosi monipuolinen altistuminen näille molemmille, voi tarjota sinulle näiden kummankin osakkeiden parhaat puolet.

On myös hienoa, jos samaistut enemmän yhteen sijoitustyyliin. Kun olet päättänyt sijoitustavoitteesi, sinulla on parempi käsitys siitä, oletko kasvusijoittaja, arvosijoittaja tai vähän näitä molempia.

Arvo-osakkeet Suomi

Arvo-osakkeita löytyy myös Suomesta. Tässä muutamia esimerkkejä arvo-osakkeista Suomessa:

 • Citycon (CITY1S) – Suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö
 • Nordea (NDA-FI) – Pohjoismaiden suurin finanssialan yritys.
 • HKScan (HKSAV) – Helsingin pörssissä noteerattu elintarviketeollisuusyhtiö.
 • SSAB (SSABBH) – Ruotsalainen teollisuuskonserni, joka on Pohjoismaiden suurin teräksen tuottaja.
 • Tieto (TIETO) – Suomalainen IT-ohjelmisto- ja palveluyritys, joka tarjoaa IT- ja tietosuunnittelupalveluita.

Arvo-osakkeet Yhdysvallat

Arvo-osakkeet yleensä laskevat useilla keskeisillä toimialoilla, jotka ovat alttiina talouden heilahteluille herkillä markkina-alueilla. Nämä ovat asioita, joita ihmiset yleensä tarvitsevat vaikeina aikoina. Niihin kuuluvat kulutustavarat, energia, rahoitus, teollisuus ja materiaalit. Tässä muutamia esimerkkejä arvo-osakkeista:

 • Bank of America (BAC) – Yhdysvaltain suurimpia pankkeja.
 • JP Morgan Chase (JPM) – Yhdysvaltalainen suurpankki.
 • FedEx (FDX) – Vuonna 1971 perustettu kuljetus- ja kuriiripalvelu.
 • Berkshire Hathaway (BRK.A) – New Yorkin pörssissä noteerattu holdingyhtiö ja konglomeraatti, joka tunnetaan myös Warren Buffetin sijoitusyhtiönä.
 • Goldman Sachs Group (GS) – Yksi maailman suurimmista liikepankeista.

Kasvuosakkeet Yhdysvallat

Kuten totesimme aikaisemmin, kasvuosakkeet ovat sellaisia yrityksiä, joiden odotetaan kasvavan yleistä markkinaa nopeammin. Sellaisenaan niillä on taipumus ylittää markkinat. Tässä esimerkkejä kasvuosakkeista:

 • Netflix (NELX) – Yhdysvaltalainen tilausvideopalvelu ja tuotantoyhtiö.
 • Amazon (AMZN) – Maailmanlaajuinen suuryritys, joka tunnetaan yhtenä suurena verkkokauppana.
 • NVIDIA (NVDA) – Yhdysvaltalainen grafiikkateknologia-alan yhtiö.
 • Microsoft (MSFT) – Yhdysvaltalainen ohjelmistoalan yritys.
 • Tesla (TSLA) – Yhdysvaltalainen yritys, joka valmistaa sähköautojen lisäksi kestävän energian ratkaisuja.

Yhteenveto

Päätös sijoittaa kasvu vs. arvo-osakkeisiin jää viime kädessä yksittäisen sijoittajan mieltymyksiin sekä hänen henkilökohtaiseen riskinsietokykyynsä, sijoitustavoitteisiin ja aikahorisonttiin. On huomattava, että lyhyemmillä ajanjaksoilla joko kasvun tai arvon kehitys riippuu suurelta osin myös syklin pisteessä, jossa markkinat sattuvat olemaan.

Esimerkiksi arvo-osakkeet ovat yleensä parempia karhumarkkinoiden ja talouden taantuman aikana, kun taas kasvuosakkeet yleensä loistavat härkämarkkinoiden tai talouden kasvun aikoina. Tämä tekijä on siksi otettava huomioon lyhyemmän aikavälin sijoittajien tai niiden, jotka haluavat ajoittaa markkinoita.

eToro logo
Arvio
5/5
Vastuuvapaus: Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa etoro.com/trading/fees
Julia Pitkänen

Julia Pitkänen

Julia Pitkänen on suomalainen sijoittaja ja journalisti, joka on tehnyt sijoituksia pörssiin jo vuosikymmenen, portfolioon on kertynyt myös kryptovaluuttoja. Hän on myös erikoistunut sisällöntuotantoon ja journalismiin kirjoittaen usean eri toimialan arvostettuihin verkkosivustoihin. Hänen intohimonsa on auttaa muita ihmisiä kiinnostumaan sijoittamisesta tarjoamalle heille mahdollisimman paljon informaatiota aiheeseen liittyen.