Hyödykkeet sijoituskohteena

Julia Pitkänen

Julia Pitkänen

Päivitetty: 4 Lokakuu 2023

Hyödykkeet ovat maailmantalouden keskeinen kulmakivi, ja ne tarjoavat vaivattoman tavan sijoittaa arvokkaisiin resursseihin.

Tällä artikkelilla pyrimme tiedottamaan uusille sijoittajille hyödykekaupan ihmeistä ja monimutkaisuudesta. Tutkimme hyödykkeiden määritelmää, hyödykkeiden hinnoittelun mekaniikkaa, nykyään saatavilla olevaa monipuolista hyödykevalikoimaa, hyödykkeisiin sijoittamista ja hyödykkeiden kauppaa sekä näillä markkinoilla tapahtuvan kaupankäynnin ja sijoittamisen mahdollisista riskeistä ja vaaroista.

Tämän tiedon avulla pystyt mahdollisesti paremmin tekemään tietoisia päätöksiä sijoitusmahdollisuuksista näillä arvaamattomilla markkinoilla.

eToro logo
Arvio
5/5
Vastuuvapaus: Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa etoro.com/trading/fees

Mitä hyödykkeet ovat?

Luonnonvarat, kuten öljy, maakaasu, jalometallit ja monet muut ovat elintärkeitä kaupankäynnissä ja ne tunnetaan hyödykkeinä. Vaikka termi ”hyödykkeet” herättävät usein mielikuvia raaka-aineista tai maataloustuotteista, sisältää se paljon muutakin. Se sisältää myös valuutat ja rahoitusvälineet, kuten joukkovelkakirjat ja osakkeet.

Hyödykkeitä harjoittaville henkilöille valppaus jatkuvasti kehittyvät maailmantalouden seurannassa on elintärkeää, koska hinnat vaihtelevat yleensä maailmanlaajuisten tapahtumien ja olosuhteiden mukaan.

Joten mikä määrittää hyödykkeiden hinnat? Kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutus on avainasemassa, sillä hinnat nousevat jyrkästi, kun kysynnässä tapahtuu piikki tai tietystä hyödykkeestä tulee niukkuutta. Lisäksi hyödykemarkkinat ovat luonnostaa spekulatiivisia, mikä johtaa dramaattisiin hintavaihteluihin kysynnän ja tarjonnan äkillisten muutosten vuoksi. Tästä syystä sijoittajien on oltava varovaisia, seurattava tarkasti markkinaolosuhteita ja oltava valmiita hyväksymään tiettyjä riskejä saadakseen voittoa sijoituksistaan.

Hyödykkeillä voidaan käydä kauppaa futuuri- tai optiosopimusten kautta, jolloin ostajat ja myyjät voivat sopia kiinteään hintaan tulevaa päivämäärää varten. Nämä järjestelyt suojaavat hyödykekauppiaita lyhyen aikavälin hintavaihteluita ja antavat heille mahdollisuuden hyötyä mahdollisesta pitkän aikavälin hintojen kasvusta. Lisäksi hyödykekauppa tarjoaa kauppiaille vipuvaikutuksen ja mahdollisuuden monipuolistaa salkkujaan.

Nyt kun ymmärrämme, kuinka hyödykemarkkinat toimivat, katsotaanpas erityyppisiä hyödykkeitä, joita on nykyään olemassa ja niiden käyttötarkoituksia.

Maataloushyödykkeet

Maataloushyödykkeet ovat erilaiset tavarat viljasta ja karjasta vihanneksiin ja hedelmiin. Niillä käydään kauppaa maailmanlaajuisesti, ja hintoihin vaikuttaa jatkuvasti muuttuva kysynnän ja tarjonnan dynamiikka. Näillä hyödykkeillä on valtava merkitys elintarviketuotannossa ja muilla teollisuudenaloilla, kuten biopolttoaineiden valmistuksessa ja lääketeollisuudessa.

Energiahyödykkeet

Ehdottomasti elintärkeää nykyaikaiselle elämälle ovat energiahyödykkeet, kuten öljy ja maakaasu, joita kotimme, ajoneuvomme ja yritykset käyttävät. Ne toimivat myös merkittävänä tulonlähteenä monille maailmanlaajuisille tuottajille. Niiden runsaudesta huolimatta tekijät, kuten geopoliittiset tapahtumat ja markkinaolosuhteet, voivat aiheuttaa näiden hyödykkeiden hintojen huomattavaa vaihtelua. Esimerkiksi New Yorkin tavarapörssi myy pääasiassa energiaa, jalometalleja ja maataloushyödykkeitä.

Metalli hyödykkeet

Historiallisesti valuuttoina tai valuuttojen taustana käytetyt metallit, kuten kulta ja hopea toimivat nykyään pääasiassa sijoitusomaisuutena. Niiden hinnat vaihtelevat myös maailmanlaajuisten markkinoiden kysynnän ka tarvonnan syklien mukaan. Sijoittajat käyttävät usein metalleja arvon ja vaihtoehtoisten omaisuuserien säilyttäjänä hajauttaakseen salkkujaan ja suojatakseen mahdollisilta markkinahäiriöiltä tai inflaatiopaineilta.

Karjan hyödykkeet

Liha, maitotuotteet ja muut kotieläinperäiset tuotteet ovat elintärkeitä elintarviketuotannon ja talouden terveydelle. Hintoihin vaikuttavat yleensä sää- tai tautitapaukset sekä myös kysynnän ja tarjonnan dynamiikka. Lisäksi elintarviketurvallisuusmääräykset ja muut markkinavoimat voivat vaikuttaa merkittävästi näiden hyödykkeiden hintoihin.

Rahoitushyödykkeet

Osakkeet, joukkovelkakirjat ja valuutat käsittävillä rahoitushyödykkeillä käydään kauppaa pörsseissä, vaikkakaan ne eivät ole fyysisiä tavaroita. Näiden välineiden avulla sijoittajat voivat hyötyä taloudelliseen tai poliittiseen kehitykseen liittyvistä hinnanmuutoksista. Näillä markkinoilla liikkumiseen liittyy kuitenkin huomattavia riskejä, ja tällaisiin sijoituksiin tai kauppaan osallistuminen on yleensä kannattavaa vain kokeneille kauppiaille, joilla on kattava käsitys markkinoiden dynamiikasta.

Hyödykemarkkinat ovat jatkuvasti kehittyvä ja monimutkainen alue. Ymmärtääksemme paremmin hyödykkeiden toimintaa, katsotaanpas tarkemmin markkinoiden osio, erilaisia hyödykekaupan tyylejä ja strategioita sekä hyödykekauppiaiden käyttämiä menetelmiä.

Miten hyödykkeet toimivat?

Hyödykemarkkinoilla ostajat ja myyjät vaihtavat tavaroita eri muodossa, mukaan lukien fyysiset toimitukset tai rahoitussopimukset. Yleisin hyödykekaupan muoto tapahtuu hyödykefutuurisopimuksilla, jotka ovat sopimuksia hyödykkeen tulevasta toimituksesta sovittuun hintaan. 

Hyödykkeiden, kuten öljyn, kullan ja vehnän hinnat vaihtelevat yleensä kysynnän ka tarjontatekijöiden sekä maailmanlaajuisten taloudellisten vaikutusten, kuten poliittisten tapahtumien tai markkinaolosuhteiden vuoksi. Kauppias voi ostaa (pitkäksi) tai myydä (lyhyeksi) tietyn sopimuksen hyödyntääkseen mahdollisia hintamuutoksia.

Kauppiailla on myös mahdollisuus käyttää vipuvaikutusta käydessään kauppaa hyödykemarkkinoilla. Tämä tarkoittaa tyypillisesti rahoitusvälineiden lainaamista välittäjiltä tai muilta kauppiailta, jotta he voivat antaa suurempia positioista pienemmällä pääomalla. Vipuvaikutus lisää sekä voittoja että tappioita, joten on välttämätöntä, että kauppiaat noudattavat varovaisuutta tehdessään vipuvaikutteisia kauppoja.

Kysynnän ja tarjonnan vaikutus hyödykkeisiin

Raaka-aineiden hintoihin vaikuttaa pääasiassa kysynnän ja tarjonnan dynamiikka. Kun hyödykkeen kysyntä kasvaa sen tarjonnan pysyessä vakiona, sen hinta nousee. Toisaalta hinnat yleensä laskevat, kun hyödykkeen tarjonta ylittää sen kysynnän.

Lisäksi kauppiaiden markkinoiden spekulointi voi vaikuttaa merkittävästi hintoihin. Jos kauppiaat esimerkiksi odottavat omaisuuserän arvon nousevan tulevaisuudessa tekijöiden, kuten sääolosuhteiden tai uusien säännösten vuoksi, he voivat kerätä sitä suuria määriä, joka taas nostaa sen hintaa jo ennen kuin vaikuttavat tekijät tulevat esiin.

On ratkaisevan tärkeää ymmärtää, että hyödykkeiden hintoihin ei vaikuta pelkästään kysyntä ja tarjonta, vaan myös muut tekijät, kuten politiikka, teknologian kehitys ja geopoliittiset tapahtumat. Esimerkiksi olosuhteet merkittävissä öljytuotantomaissa, kuten Iranissa tai Venäjällä, voivat vaikuttaa merkittävästi raakaöljyn hintoihin. Tästä syystä kauppiaiden on harkittava näitä laajempia näkökohtia ennen kauppojen suorittamista.

Hinnan määrittely

Hintojen määrittäminen hyödykemarkkinoilla riippuu useista tekijöistä, kuten jo aikaisemmin mainitsimme niin kysynnän ja tarjonnan dynamiikasta, ostajien ja myyjien maantieteellisestä sijainnista, kuljetuskustannuksista, varastointikustannuksista, laadusta ja kaupankäynnin kohteena olevan hyödykkeen luokasta. Lisäksi hintaliikkeet riippuvat suurelta osin teknologisesta kehityksestä, joka helpottaa tavaroiden toimittamista paikasta toiseen. Esimerkiksi tehokkaammat kuljetustavat voivat alentaa kuljetuskustannuksia, mikä vaikuttaa kuljetettavien tavaroiden hintoihin.

Lisäksi teknologialla on merkittävä rooli nykypäivän kauppaympäristössä. Automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät antavat kauppiaille mahdollisuuden syöttää tilauksia nopeasti ilman ihmisten väliintuloa. Tämä algoritminen kaupankäyntityyppi voi vaikuttaa merkittävästi hintaliikkeisiin, koska se pystyy luomaan nopeasti suuria tilausmääriä tietyille omaisuuserille.

Hyödykkeisiin sijoittaminen

Hyödykkeisiin sijoittaminen on houkutteleva tilaisuus niille, jotka haluavat monipuolistaa salkkuaan ja hyötyä tuottoisan omaisuusluokan mahdollisista eduista. Tässä osiossa käymme läpi sitä, kuinka sijoittajat voivat altistua hyödykemarkkinoille ja kuinka he voivat käyttää riskienhallintastrategioita sijoitusten suojaamiseen.

Sijoittamalla näille markkinoille sijoittajat voivat altistua useille tuotekategorioille, kuten maataloustuotteille, energialähteille ja metalleille. Jotta tämä onnistuisi, on ensin ymmärrettävä hyödykkeiden toiminta ja oltava tietoinen hintoihin vaikuttavista eri tekijöistä. Alla on lueteltu useita syitä investoida hyödykkeisiin:

Monipuolistaminen

Hyödykkeisiin sijoittaminen antaa sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa salkkuaan ja vähentää riskejä kohdistamalla varoja eri omaisuusluokkiin. Hajauttamalla sijoituksiaan sijoittajat voivat minimoida minkä tahansa yksittäisen sijoitussektorin tappiot ja samalla saada muiden omaisuuserien mahdolliset voitot.

Sen lisäksi, että hyödykkeisiin sijoittaminen tarjoaa suojan markkinoiden laskusuhdanteita vastaan, se mahdollistaa myös suuremman tuoton, kun hyödykemarkkinat ovat positiivisia.

Likviditeetti

Hyödykkeet ovat tyypillisesti erittäin likvidejä, koska niillä voidaan helposti käydä kauppaa useissa pörsseissä maailmanlaajuisesti.

Tämä hyödyntää lyhytaikaisia kauppiaita, jotka tarvitsevat likviditeettiä positioiden nopeaan saapumiseen ja niistä poistumiseen, ja pitkän aikavälin kauppiaita, jotka haluavat hyötyä ajan mittaan hintojen muutoksista.

Riskienhallinta

Hyödykkeet tarjoavat kaikille erinomaisen mahdollisuuden käyttää riskienhallintatekniikoita, kuten suojausta, sop-loss-tilauksia ja optiosopimuksia.

Nämä välineet antavat kauppiaille mahdollisuuden suojata sijoituksiaan hyödykemarkkinoiden epävakaudelta samalla kun ne mahdollistavat voiton. Hyödyntämällä tehokkaasti näitä strategioita, jopa kokemattomat kauppiaat voivat hyödyntää hyödykemarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Hyödykesijoitusten tyypit

Hyödykemarkkinat tarjoavat sijoittajille pääsyn useisiin rahoitusvälineisiin, kuten sijoittamiseen fyysiseen omaisuuteen, futuurisopimuksiin, futuurien optioihin tai pörssirahastoihin (ETF). Jokaisella vaihtoehdolla on omat riksinsä ja etunsa, joten näiden sijoitustyyppien välisten erojen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää ennen päätöksen tekemistä.

Fyysiset varat

Yleisimmin käytetty menetelmä hyödykkeisiin sijoittamisessa on fyysisen omaisuuden, kuten kultaharkkojen tai maataloustuotteiden ostaminen. Tämä lähestymistapa antaa sijoittajille mahdollisuuden hallita sijoituksiaan henkilökohtaisesti ja hyötyä kohde-etuuden hinnasta. Tämä strategia voi kuitenkin olla kallis ja edellyttää todellisen hyödykkeen varastointia ja ylläpitoa.

Futuurisopimukset

Futuurisopimukset ovat kahden osapuolen välinen sopimus, jossa toinen osapuoli sitoutuu ostamaan tai myymään hyödykkeen tiettyyn hintaan ja tiettyyn aikaan tulevaisuudessa. Futuurisopimus tarjoaa sijoittajille altistumisen hyödykkeille ilman, että heidän tarvitsee fyysisesti omistaa niitä, koska niillä voidaan käydä kauppaa pörsseissä.

Pörssissä noteeratut rahastot (ETF)

Exchange-traded rahastot (ETF) ovat sijoitusvälineitä, jotka seuraavat taustalla olevaa hyödykekokoelmaa. ETF-rahastot tarjoavat sijoittajille kätevän tavat altistua hyödykemarkkinoille ja samalla vähentää riskejä. Markkinoilla on joitain ETF-välittäjiä

Hyödykekauppa on toinen suosittu tapa sijoittajille hyödyntää hintamuutoksia ja hajauttaa salkkujaan. Seuraavassa osiossa käymme läpi, mitä hyödykekaupassa menestyminen vaatii.

Kuinka käydä kauppaa hyödykkeillä?

Hyödykekauppaan uskaltautuminen voi olla palkitsevaa, mutta markkinoiden toiminnan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää ennen kuin sukeltaa tälle kaupankäynnille. Tässä on joitain olennaisia vinkkejä, jotka on hyvä pitää mielessä käydessäsi kauppaa hyödykkeillä:

Markkinaolosuhteiden ymmärtäminen

Ennen kuin sijoitat hyödykkeisiin, tutki perusteellisesti nykyiset markkinaolosuhteet ja hintaliikkeet. Ymmärtäminen, kuinka makrotaloudelliset tekijät, kuten valuuttakurssien vaihtelut ja geopoliittiset tapahtumat vaikuttavat erilaisiin hyödykkeisiin, voi auttaa kauppiaita tekemän tietoisia päätöksiä.

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettaminen ennen markkinoille tuloa on menestyksen kannalta elintärkeää. Näihin tavoitteisiin tulee sisältyä sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet sekä se riksitaso, jonka on valmis ottamaan.

Riskienhallintastrategioiden käyttäminen

Tuottojen optimoimiseksi ja tappioiden minimoimiseksi kauppiaiden tulisi käyttää riskienhallintatekniikoita, kuten stop-loss tilauksia ja optiosopimuksia suojatakseen sijoituksiaan hyödykemarkkinoiden epävakaudelta.

Markkinoiden toiminnan seuraaminen

Pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja hintaliikkeistä, sillä se on välttämätöntä jokaiselle menestyvälle kauppiaalle. Seuraamalla markkinoiden toimintaa, kauppiaat voivat pysyä ajan tasalla nousevista trendeistä ja tarttua mahdollisiin mahdollisuuksiin ennen kuin ne katoavat.

Kaupankäyntialustoiden hyödyntäminen

Nykyaikaisilla kauppiailla on pääsy monille kaupankäyntialustoille, jotka voivat auttaa heitä suorittamaan kaupat nopeasti ja tehokkaasti. Nämä työkalut tarjoavat sijoittajille tarvittavat resurssit tehdäkseen reaaliaikaisia, tietoisia päätöksiä mobiilisovelluksista työpöytäohjelmistoihin ja automaattisiin kaupankäyntiroboteihin.

Yhteenveto

Hyödykkeet edustavat arvokasta omaisuusluokkaa, joka voidaan integroida sijoittajan salkkuun. Hyödykkeet kehittyvät jatkuvasti ja jokaisen yksilön vastuulla on ymmärtää täysin näiden markkinoiden luonne onnistuneen kaupankäynti- ja sijoituskokemuksen saavuttamiseksi. 

Mahdollisena hyödykekauppiaana sinun tulee punnita huolellisesti kaikkia keskusteltuja tekijöitä ja tehdä perusteellinen tutkimus ennen kuin osallistut mihinkään sijoitukseen.

Tieto on elintärkeää, joten pyri pysymään ajan tasalla markkinoilla päivittäin tai viikoittain hallitaksesi asemaasi johdonmukaisesti ja ennakoivasti. Lopuksi jatka aina uusien strategioiden, trendien ja oivallusten oppimista tullaksesi tehokkaaksi sijoittajaksi tällä alalla.

eToro logo
Arvio
5/5
Vastuuvapaus: Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja on osoitteessa etoro.com/trading/fees
Julia Pitkänen

Julia Pitkänen

Julia Pitkänen on suomalainen sijoittaja ja journalisti, joka on tehnyt sijoituksia pörssiin jo vuosikymmenen, portfolioon on kertynyt myös kryptovaluuttoja. Hän on myös erikoistunut sisällöntuotantoon ja journalismiin kirjoittaen usean eri toimialan arvostettuihin verkkosivustoihin. Hänen intohimonsa on auttaa muita ihmisiä kiinnostumaan sijoittamisesta tarjoamalle heille mahdollisimman paljon informaatiota aiheeseen liittyen.